ႏုိ၀င္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၀၈။

>> Tuesday, November 25, 2008

Daewoo Aggravating Bay of Bengal Tensions Link

Read more...

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၀၈။

>> Monday, November 24, 2008

ေမယုေတာင္ေျခရင္းရွိ စပါးခင္းမ်ားသုိ႔ ဆင္အုပ္မ်ားလာေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈရွိေနရခုိင္ကမ္းရုိးတန္းရွိ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားကုိ အေရွ႔ေတာင္အာရွ
ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ သုေတသနျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔ ျပည္တြင္းေရေၾကာင္းဌာနပုိင္ဆိပ္ကမ္းတံထားမွ
၀ဲယာကုိက္ ၂၀၀ အတြင္း အျခားယာဥ္မ်ား ညအိပ္ရပ္နားခြင့္မျပဳ
ရခုိင္ကမ္းရုိးတန္းရွိ ပင္လယ္လိပ္မ်ား ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားလာမႈကုိ သိရွိေစရန္ အမွတ္အသားျပဳ တံဆိပ္ရုိက္ႏွိပ္၍ လႊတ္ထား တံဆိပ္ရုိက္ႏွိပ္ထားသည့္ လိပ္မ်ားေတြ႔ရွိပါက နီးစပ္ရာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနသုိ႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

ကမၻာေပၚတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းမည့္ အႏၱရာယ္ရင္ဆုိင္ေရေသာ ငွက္တစ္မ်ဳိး နတ္ျမစ္တြင္ က်က္စားလ်က္ရွိေက်ာက္ေတာ္ေတာင္ သာသနာ့နယ္ေျမေဘးမဲ့ေတာ၌
ေမ်ာက္ေကာင္ေရ တုိးပြားလာေမာင္ေတာၿမိဳ႔တြင္ ငါး၊ ပုစြန္ေရာင္း၀ယ္ေရးေလလံစနစ္ကုိ ဒီဇင္ဘာလတြင္ စတင္ႏုိင္ရန္ ယာယီသုိေလာင္ထားမည့္ အေအးခန္း ကြန္တိန္နာေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရႏွစ္ႏုိင္ငံပင္လယ္ေရပုိင္နက္ကိစၥကုိ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္
ျမန္မာႏွင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူညီ

Read more...

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္၊ ၂၀၀၈။

>> Sunday, November 23, 2008

ပန္းခ်ီစႏၵီ၏ ေရွးေဟာင္းေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္မွ ဗ်ာလႏွင့္ ဘီးလူမ်ား တစ္ကုိယ္ေတာ္ျပပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလဆန္းတြင္က်င္းပမည္။ပုဂၢလိက မလိခ အျမန္ေရယာဥ္လုိင္းျပန္လည္ေျပးဆြဲ၊ ယဥ္စီးခမ်ားကုိလည္း ေလွ်ာ့ခ်ေပး

Read more...

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္၊ ၂၀၀၈။

>> Saturday, November 22, 2008

ဒါကာက ရခုိင္အမ်ဳိးသမီးအစည္းအရုံး၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနား Click

ေက်ာက္ျဖဴမွ တရုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္သုိ႔ ဓာတ္ေငြ႔ပုိက္လုိင္း စတင္သြယ္တန္းေတာ့မည္။ Click

အမ္းတြင္ ဆိတ္ေမြးျမဴသူမ်ားျပားေျမႏုျမစ္၀ွမ္းလြင္ျပင္မ်ား ကမ္းပါးတုိက္စားျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္လုိအပ္ေတာင္ကုတ္ အျမန္သေဘၤာ ျပန္လည္ ေျပးဆြဲ၈၃ ႏွစ္အရြယ္ တစ္ကုိယ္ေတာ္ စက္ဘီးသမားျမန္မာႏုိင္ငံအႏွံ႔ စက္ဘီးျဖင့္ပတ္မည္။ငါးလိပ္ေက်ာက္အေရခြံမ်ား၀ယ္ယူရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ကမ္းလွမ္း
ေမာင္ေတာတြင္ ၾကက္ငွက္တုတ္ေကြး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးစခန္းဖြင့္လွစ္ထား။
ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္တြင္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္းတည္ေဆာက္မည္။

Read more...

>> Friday, November 21, 2008

လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ား ကြန္ယက္ (ရခုိင္ျပည္)မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

Get your own at Scribd or explore others:

Read more...

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၁ ရက္၊ ၂၀၀၈။

ေဒ၀ူး ျမန္မာျပည္က ထြက္သြား (ခင္မမမ်ဳိး) link

Read more...

နအဖ စစ္အစုိးရ၏ မတရားဖမ္းဆီးေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ေနျခင္းအေပၚ (ရ၊ က၊ လ၊ စ)မွ ရႈံ႔ခ်

Get your own at Scribd or explore others:

Read more...

ရခုိင္ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထုံးစံမ်ား (Radio Free Asia အသံလႊင့္ဌာနမွထုတ္လႊင့္ခ်က္မ်ား)

(၁) နတ္ပူေဇာ္ျခင္း Click
(၂) ေလာင္းၿပိဳင္ပြဲ Click
(၃) ရုိးရာလက္ထပ္မဂၤလာ Click
(၄) ငေစြအက Click
(၅) ဆင္ယင္ထုံးဖြဲ႔ပုံ Click
(၆) ရခုိင္ရုိးရာအတာသၾကၤန္ Click
(၇) က်င္ပြဲ Click
(၈) သမက္ေတာင္းျခင္း Click
(၉) ရထားဆြဲပြဲ Click
(၁၀) ဇန္းစကား Click

Read more...

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ ရက္၊ ၂၀၀၈။

တရားမ၀င္လူကုန္ကူးသူ (၄) ဦး ေက်ာက္ျဖဴတြင္ ဖမ္းဆီးခံရ Click

Read more...

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၉ ရက္၊ ၂၀၀၈။

>> Wednesday, November 19, 2008

ရမ္းျဗဲကြ်န္းေပၚရွိ ေရနံေမွာ္မ်ားတြင္ ေဒသတြင္းလုပ္သား ေထာင္ခ်ီလုပ္ကုိင္လ်က္ရွိေနၿပီး ရင္းႏွီးလုပ္ကုိင္သူမ်ား တုိးပြားလား Click

ေတာင္ကုတ္ေခ်ာင္းတိမ္ေကာလာျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာအ၀င္အထြက္ ေနာက္က်လာ Click

Read more...

ႏုိ၀င္ဘာ ၁၈ ရက္၊ ၂၀၀၈။

>> Tuesday, November 18, 2008


ရခိုင္ျပည္နယ္ရႇိ အေအးခန္းစက္႐ုံအခ်ဳိ႕ရပ္နားခဲ့ရေသာ္လည္း သံတြဲႏႇင့္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕တို႕တြင္ စက္႐ုံမ်ားဆက္လက္လည္ပတ္ႏိုင္ဆဲျဖစ္ Click

ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ျပႆနာ မေျပလည္ေသး Click

စစ္ေတြ၌ စစ္အစုိးရဆန္႔က်င္ၿပီး ေဆးေရးဆႏၵျပ Click

စစ္သေဘၤာမ်ား စစ္ေတြတြင္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲ Click

န၀ရူပ ဗ်ာလ အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ Click

Read more...

ေရႊသဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔စီမံကန္း၏ ပုိက္လုိင္းအတြက္ ေျမပုံႏွင့္ ေျမနမူနာ စမ္းသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီး Click

ရခုိင္ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ AD-7 တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ရွိသည္မ်ားကုိ ၿပီးဆုံးသည္အထိ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ျမန္မာအစုိးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိ Click

Read more...

About This Blog

About This Blog

  © Free Blogger Templates Autumn Leaves by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP